Глобалните 5G абонати ще надхвърлят 2 милиарда до 2024 г. (от Джак)

Според данните на GSA (от Omdia) е имало 5,27 милиарда LTE абонати по света до края на 2019 г. За цялата 2019 г. броят на новите LTE членове в световен мащаб е надхвърлил 1 милиард, което е 24,4% годишен темп на растеж.Те представляват 57,7% от глобалните мобилни потребители.

По региони 67,1% от използващите LTE са от Азиатско-Тихоокеанския регион, 11,7% от Европа, 9,2% от Северна Америка, 6,9% от Латинска Америка и Карибите, 2,7% от Близкия изток и 2,4% от Африка.

Цифрата LTE може да достигне пиково ниво през 2022 г., съставлявайки 64,8% от общия глобален мобилен телефон.И все пак от началото през 2023 г. той ще започне да намалява с миграцията на 5G.

5G абонатите са достигнали брой от най-малко 17,73 милиона до края на 2019 г., съставлявайки 0,19% от глобалния мобилен телефон.

Omdia прогнозира, че ще има 10,5 милиарда мобилни абонати по света до края на 2024 г. По това време LTE може да представлява 59,4%, 5G за 19,3%, W-CDMA за 13,4%, GSM за 7,5%, а останалите за остават 0,4%.

5g

Гореспоменатото е кратък доклад за тенденциите в мобилните технологии.5G вече зае място в телекомуникационната индустрия.QIANHONG (QHTELE) е водещ производител в тази индустрия, доставящ различниоборудване за оптична връзказа глобални клиенти, като напрзаграждения,разпределителни кутии,терминали, FIBER SPLICE LCOSURE, ТЕРМОСВИВАЕМО КАБЕЛНО ЗАТВАРЯНЕ, ODF и др.


Време на публикуване: 27 септември 2023 г